podmínky užití webu

podmínky používání webu

Tato web je autorské dílo a proto je chráněné zákonem. Využívat jeho obsah, kopírovat ho či jinak rozmnožovat a napodobovat ho lze pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zároveň není možné bez předchozího souhlasu autora užít obsah webu pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, tedy takovou potřebu, jejímž účelem není obchodní prospěch. 


ochrana osobních údajů

Informace o našich klientech jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou využívány výhradně pro vnitřní potřeby společnosti a nejsou poskytovány třetím stranám.