sochařka vět a slov, i příležitostná dirigentka komunikačních projektů.

Vystudovala jsem komunikaci na VŠEM a aplikovanou etiku na KTF UK. Pracovala jsem v komunikačních agenturách, v korporátu, i v malých firmách. Psala jsem online reklamní texty pro britský trh, vedla komunikační kampaň rallye vozu, koordinovala dvě návštěvy hraběte z Wessexu v Čechách i výstavu Iana Emese v Londýně. Zkrátka, od roku 2008, jsem se toho nejen o marketingové komunikaci a PR hodně naučila. Pak jsem si ale uvědomila, že filozofie a etika mi do života přináší mnohem víc radosti.

Dialog předpokládá naši spolupráci. Proto je dialog hledáním podmínek naší společné koexistence.

A tak se nyní kromě koordinace projektů zabývám také aplikovanou etikou v oblasti komunikace a vztahů. Online prostředí nám pro tuto oblast přináší spoustu výhod, ale také neméně výzev. Proto se vrhám do veřejného života, abych svým jednáním a promlouváním mohla začít proměňovat svět. Jsem žena mnoha rolí, milující a milovaná, příležitostná psí máma a objevitelka nových světů. Žiji v Praze a jsem spokojená.