Šabertón

Když se mě dotkl život, chlupy na páteři zježily se a z pasu vyrostla mi osika.

No a co?

Venku prší. Je pravé poledne. Mladý den nevinně vplouvá do zralosti. Vlhký vzduch je jeho dechem a chvěje se dychtivostí nad mokrým chladem deště.