Etika není etiketa

Etika a etiketa jsou slova, která se často pletou, protože jsou si podobná svým tvarem. Významy obou pojmů jsou ale odlišné. Co znamenají? A jaký je mezi nimi rozdíl? Jak do etiky a etikety zapadá navíc i mrav a morálka? Stručné vysvětlení těchto základních pojmů.