Praha ve sněhu

Ano, je zima. A tak venku sněží. Dokonce i v Praze. 

Sněhu je plný Internet. Mění se v obrazy a slova, která zasypávají sociální sítě svou barvitostí, jakmile se dostanou pod ruce moderním lidem. Silničáři, zdá se, tentokrát nezaspali a my máme nové téma k naříkání: 

že je zima, 

že je "čvachta", 

že nebyl sníh a že je teď, 

proč nebyl sníh na Vánoce, 

a že už aby brzy bylo jaro. 

Dělíme se na skupiny sněžných nadšenců a zaříkávačů sněhu. Zkrátka, vždy si najdeme důvod a téma k přemýšlení, jak by to mělo být jinak nebo jak to kdysi bývávalo lepší.

Nevím, zda to kdysi bývávalo lepší, ale rozhodně to bylo jiné. Sníh v zimě byl normální. Nevadily nám závěje, těšili jsme se na sáňkování, užívali jsme si křoupající hudbu pod nohama, radovali jsme se z promočených rukavic a prstů do ruda promrzlých z koulování – protože byly předzvěstí teplého čaje a poezie zimy požívaných ve smíchu z klidu domova, zatímco nám u toho krásně červenaly tváře...

Přiznávám se. Miluju zimu. Mimo jiné... A miluju ji i v Praze. A nejspíš za to může Čapek. Karel. Popsal zimu tak krásně, že se vždycky dojmu, když to čtu (tak jo, jsem trochu cíťa...). Tak snad to ducha pana Čapka moc nenaštve, že bez dovolení sdílím svou nejoblíbenější povídku od něj sem, do online světa, který je už beztak pokryt takovým informačním marastem, že trocha jiskřivého bílého sněhu může tuhle novodobou krajinu jedniček a nul jedině přikrášlit. 

Lidi, Praha v zimě je krásná, jako fakt...

Karel Čapek

PRAHA VE SNĚHU

Nechci se míchat do živnosti panu Šimonovi, panu Stretti-Zamponimu a jiným grafikům, kteří se živí černobílým uměním, suchou jehlou, akvatintou, sněhem, prejzy, Karlovým mostem a jinými zimními rekvizitami. Chci jen udělat ze sněhu jediný sloupek; neboť, bohužel, už se nehodí, abych postavil ze sněhu celého sněhuláka, jako jsem stavíval. Rovněž hrady ze sněhu byly velmi krásné; to se polévají hradby vodou a přes noc se to nechá zmrznout; ráno pak se nadělají sněhové koule a strhne se válka s dobýváním a náramným křikem a se vším všudy. Zvláště hrdinně jsme bojovali s kluky Sychrováky, z důvodů teritoriálních, právních a sociálních. Dnes však už nemohu vyzvat ani svého největšího odpůrce, mám-li nějakého, aby si svou při se mnou vyřídil junáckým kulováním. A tedy dělám ze sněhu jen svůj sloupek.

Když se nasype sníh, je z Prahy najednou malé a staroučké město; přes noc jsme o nějakých padesát nebo sto let vzadu, je to tu naráz dočista maloměstské a staroměstské, takové babičkovsky barokní, rozkročené, naivní a starožitné; člověk si zčistajasna vzpomene na babičku se sedmi spodničkami, na jablka pečená v troubě, na vůni hořícího dříví, na staré pokoje a květované záclonky. Lidé na ulici mají radost, ukrajují své šlépěje ve sněhu, jako by vánočky ukusovali, jen to chřupe, a mávají rukama jako před sto lety. A ticho je, panečku, takové bydžovské nebo dobrušské ticho; Vltava ani nedutá, tramvaj cinká jako Jezule, a člověk by se ani trochu nedivil, kdyby automobily začaly zvonit zvonečky, jako když saně jedou. Starý svět! Najednou je tu svět starých věcí a starých rozměrů. Kouzlo maloměsta. Pohoda starožití.

A proto, rozumíte, je pravý sníh jen u nás na Malé Straně. Proto tu vydrží déle než jinde; a když už je tam na druhé straně rozfoukán (protože tam je ledajaký, takový sypký a nanicovatý), u nás, naděl pánbu, leží dál v plástech a duchnách, kde to jen jde. Neboť tady má domovské právo. U nás a na Hradčanech.

Ale to by žádný grafik netrefil: jak pěkná je vločka sněhu v dívčích vlasech nebo jakou stopu nechává kos a vrabec na zasněžené střeše. To vám vypadá jako básnička napsaná čínským nebo klínovým písmem. Je to jen jediná řádka, ale je to celá básnička. Chtěl bych ji umět přeložit.

Když pak ke všemu svítí měsíc, tu nelze ani říci, co se stane: Praha klečí a dělá se maličká, ani nedýchá; sníh skleněně zvoní pod nohou, střechy se tlačí k zemi, všecko mrazivě trne, a je tak světlo, tak divné světlo, že se hrozíš temnoty svého nitra.

A ty, červený ohýnku v kamnech, jsi podtrhl svým brunátným doprovodem modř zimního soumraku. A k tomu ten dvojzpěv ticha a řeřavění!

V létě vidíme stromy, oblaka, vodu a všecko možné; ale v zimě, když napadne sněhu, vidíme, čeho jsme si v létě málem nevšimli, totiž střechy. Teprve zasněžená střecha je opravdická, rozšafná a nade vše viditelná. Teprve ona se stává naplno lidským krovem. A teprve v zimě vidíme, že naše bydlení je bydlení pod střechami. Celé naše město je městem střech. Stavíme si krovy nad hlavou.

Buď pochválen sníh, že nám zjevuje důstojnost našich střech.

toto je sníh
IMG_3148.jpg