Od vědomí k poznání

Začala jsem přemýšlet a docela mě to baví. Netuším ovšem, zda to bude bavit ještě někoho dalšího. Filozofické okénko každopádně pokračuje. Začíná vědomím a věděním, směřuje k poznání.

Zdroj: Pinterest. Author: Clara Lieu, visual artist & art professor

Zdroj: Pinterest. Author: Clara Lieu, visual artist & art professor

 

Vědomí.

Definice vědomí jako stavu bdělosti ne úplně koresponduje s mým osobním zážitkem. Bdělost není kritériem pro uvědomění si obsahu. Změněný stav vědomí je stále vědomím. Vědomí souvisí s vnímavostí. Otázkou je vztah vědomí a mysli, vztah vědomí a těla. O tom jak popsat vědomí jako na hmotě nezávislý abstraktní prvek objevující se však v čase a prostoru musím ještě přemýšlet.

 

Vědění.

Vědět doslova znamená „viděl jsem.“ Já často říkám, že “věřit znamená h*** vědět”. Nemíním tím ovšem vědění ve smyslu vědeckosti. Vědeckost hledá důkazy a důkazy jsou nepřítelem vědění, protože nutí lidi v něco uvěřit. Skutečnost se ale dokazuje sama – svou existencí o sobě. Podstatou vědění je kladení otázek a tázání se vede k poznání. Poznání je Tajemstvím. A Tajemství přestává existovat, jakmile se o něm okolní svět dozví. Totiž, víme-li o něčem, můžeme to zničit... S věděním tedy opatrně, vědění je dotyk nadsmyslové skutečnosti.

„Tomu, co převezmeme od druhých, můžeme nanejvýš věřit, ale v žádném případě to nemůžeme vědět.“

Thorwald Dethlefsen

 

Má úvaha o poznání je širší. Cesta k němu mi vede přes porozumění a pochopení.

Rozumět něčemu neznamená pochopit to. A pochopit něco neznamená to poznat. Obsahová intenzita pojmů stoupá od porozumění až k poznání přičemž pojmy porozumění a pochopení vnímám jako sobě vnějškově bližší, ve smyslu spjatosti s jevovým světem; pojem poznání jako by stál od nich dále, byť je člověku vnitřně nejbližší, neboť souvisí s bezprostřední individuální zkušeností, tedy s dotykem nezjeveného světa.

 

Porozumění.

Váže se k rozumu, souvisí tak s rozlišovací schopností myšlení. Porozumění znamená, že jsme schopni dešifrovat symboly do pojmových znaků, které za určitého předpokladu lze chápat. Tj. že se např. naučíme hovořit stejnou řečí, že se naučíme Morseovu abecedu, znakovou řeč, Braillovo písmo, naučíme se číst obrazy, číst z ruky, číst přírodu... Naučíme se zacházet s formální složkou komunikace, která nám zprostředkovává sdělení. Toto sdělení je nositelem obsahu a obsah lze pochopit.

„Porozumění je nesmírně závaznou mocí, někdy jde o skutečného vraha duše. Podstatou jedince je mystérium, které je sprovozeno ze světa, jakmile je pochopeno.“

R. Hayman: Život C. G. Junga – zrození psychomága

 

Pochopení.

Jako by stálo na hranici propasti před poznáním. Hloubka poznání nás svádí ke skoku. Tím je pochopení zrádné a riskantní. Dotkne-li se nás poznání a my ho jako dotyk přijmeme, pak si uvědomíme, že nám v průběhu skoku narostla křídla. Pokud vezmeme pochopení jako ukončený proces oddělený od původce obsahu, skončíme na dně propasti, protože jsme zaujali postoj konce. Rozdíl mezi oběma postoji je ten, že v prvním případě si přesah pochopení do poznání uvědomujeme, ve druhém nikoliv a zavíráme se tak do jednostranných pohledů, čímž nám rozhodně křídla nenarostou. Buďme obezřetní, ať po nás propast nechňapne. Dokonce i pojem pochopit vychází ve svém etymologickém původu ze slova "chňap". Něco na tom poznání asi bude… :-)

„…ti, kdož nás chápou, v nás cosi zotročují…“

Chalíl Džibrán: Blázen a jiné paraboly

Zdroj: One Step Closer by Midnight-digital on Flikr

Zdroj: One Step Closer by Midnight-digital on Flikr


„… být pochopen znamená být na úrovni druhých a být pochopen je toliko dosáhnout lidského naplnění a jako zralý plod spadnout a být sněden.“

Chalíl Džibrán: Blázen a jiné paraboly

 

Poznání.

Poznat znamená vědět vše. Poznání souvisí s naším bytím, je přesahem existence do jevového světa, je dotykem nepojmového. Souvisí s časem, ovšem neváže se k místu. I člověk, který nikde nebyl, může poznat svět. Jak? Akceptuje sebe sama jako duchovní bytost, akceptuje svou jedinečnou osobnost v její komplexitě a ztotožní se se svou tělesností. Zároveň přijme běh událostí jevového světa a do svého subjektivně vnímaného světa je začlení zaujetím postoje. Je poznání moudrostí? Možná ano.

Zdroj: photo by rachmad sofyan on 1x.com through 121clicks.com

Zdroj: photo by rachmad sofyan on 1x.com through 121clicks.com