Adventní poezie

Jak probudit fantazii? Třeba pozorováním okolí, toho co se děje kolem nás. Každý zanedbatelný moment, dialog, obraz, zvuk nebo vůně jsou počátkem nového příběhu. Příběhu, který lze zhudebnit, vysochat, namalovat, zapsat. A klubko nití se rozvíjí...

 

Thaletova věta

Netřeba jiným nutně lhát,

když pravdu nelze říci.

Pak nemá význam ani lkát,

zhášet tak v sobě úcty svíci.


Mrazivá slova nevyřčená

rozpálí tělo v horečku,

hladina pochyb rozčeřená,

vztah vymezený v úsečku.


Úsečky trojúhelník dají,

k jednotě potřeba je kruh.

Teď správné těžiště jen najít,

ať z nás tří nemá nikdo dluh.


Stran stejně dlouhých není zbytí,

souměrnost, shoda, souznění.

Rozpor a nesoulad v nich skrytí

ten trojúhelník pozmění.


Oddanost, vášeň, intimita,

nestejně dlouhá ramena.

Tháleta z Milétu věta 

řekne Ti, co to znamená.


Úhly ty nelžou, kružnici máme,

je jedním z vrcholů pozemských krás.

Relace trojitá, nebes se ptáme,

jak umět milovat, milovat ZAS...?

Zdroj: Everything you can imagine is real (Facebook)

Zdroj: Everything you can imagine is real (Facebook)