Plynutí

Slunce Ti vpaluje  světlé vzpomínky do vlasů. Starou zlost bereš na milost a v kráse co mrazí tušíš spásu. Líbezná minulost jasu letitého otvírá sladkobol. Nezdržuj se tam moc dlouho. Koho […]

Etika není etiketa

Etika a etiketa jsou slova, která se často pletou, protože jsou si podobná svým tvarem. Významy obou pojmů jsou ale odlišné. Co znamenají? A jaký je mezi nimi rozdíl? Jak do etiky a etikety zapadá navíc i mrav a morálka? Stručné vysvětlení těchto základních pojmů.

Buď

Řeklo se Buď a vznikla nebesa, stvoření jásá, neklesá. Svět vzniká z rozhodnutí, ze slova, ani Tvé bytí není náhoda.

Je čas

Je čas. Uvidět tmu a vybrat si v ní nezůstat. Vybrat si Světlo a žít s ním bez výhrad.

Všechny živly

Jsi bezrozměrná jak zrnko písku v mojí představě. A voláš mě jak jaro. Ať mohu políbit Tě z hloubi země. 

Modlitba Yule

Tradiční vánoční báseň. Chtěla jsem, aby byla krátká a jednoduchá. Ani jedno se mi moc nepovedlo a odnesl to střídavý rým. Budiž je čtenář shovívavý. Vždyť jsou ty Vánoce…

Rána

Dobré ráno! Vzbudili jste se? Tak to je skvělé. Protože jednou přijde ráno, do kterého se už neprobudíte.